Ledande inom scen & ljusutrustning till teater, event och show
Ljus
Rigg & Scen
Tross
Kablage & Förbrukning
Ljud
REA

Sökförslag

Hittade inga sökförslag

 • i

Dataskyddspolicy

Bellalites dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskriver Bellalite också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till BELLALITE.
 
För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver Bellalite behandla dina personuppgifter enligt nedan. Bellalite gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
 

Vilken information samlar Bellalite in?


Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempel på det är:
 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: Fakturainformation etc.
Information Bellalite samlar in om dig
När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan Bellalite samla in följande information:
 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om produkter: Exempelvis detaljer angående de produkter du har köpt.
 • Finansiell information: Eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när Bellalite kontaktar dig.
 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.
Informationen du ger oss, såväl som information om produkterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen Bellalite samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.
 

Vad gör Bellalite med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Bellalite behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder: Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen ("varför är behandlingen nödvändig") Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej) För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. J För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. J För att avgöra vilka betalningsmetoder Bellalite kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. Följa tillämplig lagstiftning. J För kundanalys, administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål. För att kunna tillhandahålla avtalade tjänster och andra berättigade intressen. J För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. J För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. J För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. J
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen. N
 

Kommunicera med dig

Bellalite kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till BELLALITE.
 

Vilka kan Bellalite komma att dela din information till?

Bellalite kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Bellalite vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
 
 • Leverantörer och underleverantörer
  Bellalite kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Myndigheter
  Bellalite kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om Bellalite är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att Bellalite gör det.
 • Avyttring
  Bellalite kan komma att dela din information till tredje parter:
 • För det fall att Bellalite säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Bellalite komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.
 • Vad Bellalite INTE kommer att göra med din data
  Bellalite kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.
 

Var behandlar Bellalite dina personuppgifter?

Bellalite strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Då Bellalite är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer Bellalite att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
 

Hur länge lagrar Bellalite dina personuppgifter?

Bellalite lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Bellalite sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar Bellalite datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information Bellalite har om dig. Kopian är gratis att begära.
   
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
   
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Bellalite blockerar i sådana fall den data som Bellalite är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
   

Cookies och spårningstekniker

Bellalite använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i Din dators hårdvara. Godkänner du detta kommer browsern att lägga till texten i en separat fil. Bellalite använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken och få ett bättre resultat på våra webbplatser. Du kan själv under inställningar i browsern själv ange om du accepterar/accepterar inte en cookie-fil. Vill du kan du välja att ta bort cookiefiler som har placerats hos dig. Vill du veta mer om hur Bellalite använder cookies är du välkommen att kontakta johan.thulin@bellalite.se
 
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-02